Rólunk

Szeretettel köszöntöm!

A gyenesdiási Kapernaum Szeretetotthon – korábbi nevén Magyarországi Evangélikus Egyház Szeretetintézménye „Kapernaum” – működése az 1930-as években lelkészüdülőként indult, majd rövidesen belmissziói otthonná vált (lelkészkonferenciák, evangelizációk, csendeshetek, leányvezetői találkozók, népfőiskolai tanfolyamok helyszíneként), végül profilja kibővült idősellátással.

Az intézmény Gyenesdiáson, Keszthely tőszomszédságában, a Balatontól és a település központjától egyaránt 10 perces sétára helyezkedik el, nagy kerttel körülvéve - természetközeli, nyugodt környezetben, ugyanakkor jól elérhető közelségben.

Jelenleg 52 lakó számára biztosít helyet az intézmény, egy-illetve kétágyas szobákban/apartmanokban. A bentlakásos ellátásban a rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött idős személyeket látjuk el. Demenciában szenvedő betegek ellátása is folyik (két-és háromágyas szobákban). A 2005-ben kialakított betegellátó részlegen az intenzív ápolásra szorulók kerültek elhelyezésre, túlnyomó részük Alzheimer-kórban és időskori demenciában szenvedő ellátott.

Az elmúlt 15 évben a szeretetotthon jelentős bővítésen, valamint a meglevő részlegek teljes felújításán esett át. 2003 őszén egy új épületszárny épült, 5 kétszemélyes apartmannal, egy kazánházzal és egy közös ebédlővel. Ezzel párhuzamosan sor került az intézmény közműrendszerének teljes megújítására, a belső út és a parkoló térkövezésére. 2004-ben a régi épületrész déli folyosójának teljes kibontására került sor, a folyosó végi egyetlen vizesblokk helyett 4 darab 1 ágyas, külön vizesblokkal (zuhanyzó és WC) ellátott apartman került kialakításra. 2005-ben az északi szárny esett át teljes felújításon: a projekt egy modern, színvonalas betegellátó részleg kialakítását célozta meg, mely megfelel a 21. századi követelményeknek. Minden egységhez (kettő, illetve három férőhelyes szobák mellékhelyiséggel) engedélyeztetett kamerás megfigyelő rendszer, betegellátáshoz szükséges  speciális eszközpark, mint például betegágyak tartoznak, valamint egy központi fürdőhelyiség is kialakításra került. A betegellátó részleg 2005 nyarán készült el, vele párhuzamosan az intézmény központi társalgó helyisége is teljes felújításon esett át (aljzat, burkolat és nyílászárócsere, új bútorzat). 2006 nyarán az új, HACCP kritériumoknak megfelelő főzőkonyha a szeretetotthon épületének északi-középső szektorában, valamint a 2003-ban emelt új épületrész kibővült 3 egyszemélyes, emelt szintű apartmannal, továbbá egy panorámás nagy apartmannal. 2008-ban emeleti rész épült könyvtárral és gyógytorna teremmel, dolgozói öltözőkkel, lépcsőházzal és lifttel, vizes blokkokkal és irodákkal, míg a földszinten új nővérszobát alakítottunk ki betegszobával és recepciós előtérrel. Az intézménynek ezzel a beruházással sikerült minőségi infrastrukturális hátteret biztosítania a falai közt folyó munka, szolgálat számára. Ebben az évben méltó ünnepség keretében ünnepelte a Magyarországi Evangélikus Egyház az intézmény 75 éves fennállásának jubileumát. 2009-ben európai uniós forrásból, az „Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program” pályázati konstrukcióban energetikai korszerűsítési projektet sikerült megvalósítani, melynek eredményeképpen 2010-ben átadásra került az idősotthon fűtésének biztosítására alkalmas, vertikális földszondás hőszivattyús (geotermikus) fűtésrendszer. Ennek segítségével csökkenteni lehetett a fűtési költségeken, valamint létrejött a gázfűtés mellett egy olyan párhuzamos alternatíva, mely környezetvédelmi szempontból is előnyösebb megoldást jelent. 2010. ok­tó­ber 16-án ün­ne­pé­lye­sen, hálaadó istentisztelet keretében adtuk át az épü­let kor­sze­rű­sí­tett ener­ge­ti­kai rend­sze­rét. 2011-ben a szeretetotthon régi épületrészeinek teljes tetőcseréjére (1000 m2) került sor. A szeretetotthonban megvalósult fejlesztések sorát az intézmény homlokzati és födém hőszigetelésének munkálatai követték 2013-ban, ezzel párhuzamosan kibővült a fűtésrendszer egy nagyteljesítményű faelgázosító kazánnal. Ezek az energetikai fejlesztések radikális fűtésköltség-megtakarítás reményében, a működés fenntarthatóságának érdekében készültek el. 2015-ben három új apartman, 2018-ban két új lakrész került kialakítására. Az intézmény biztonságos áramellátását egy ipari áramfejlesztő rendszer biztosítja, a csapvíz magas keményégének ellensúlyozására vízlágyító állomás került beszerelésre. Az idősek szabadidejének minőségi eltöltését egy újonnan épült kemencésház (2016) és vízi gyógytorna helyiség (2020) segíti.

Az intézmény fejlesztésének másik vetülete az ellátás minőségének javítása volt. Ez a magas szintű egészségügyi szolgáltatás mellett a gondozottak számára szeretetteljes és otthonos közeg kialakítását célozta meg, melyben fontos szerep jut az áhítatoknak, bibliaóráknak, személyes beszélgetéseknek is. A lakók számára szervezett programok, lelki alkalmak mellett lehetőség nyílt dolgozói csendesnapok, kirándulások szervezésére is, melyek a munkatársak  rekreációját, valamint a szociális ellátáson túl az intézmény keresztyén értelemben vett szolgálatát segítik elő.

Noha a Kapernaum feladatait részletesen szabályozzák a hatályos szociális jogszabályok, az itt folyó tevékenység mégsem írható le pusztán ezen feladatok összességeként. A munka első minőségi síkja a szakmai korrektség. A gondozottak számára biztosított ellátásokat magas szinten, megfelelően képzett munkatársakkal, rendszeresen ellenőrzött formában biztosítjuk.  2014 bevezetésre került az ISO 9001 minőségirányítási rendszer. A következő fontos pont a humán erőforrás gazdálkodás. A munkatársak kiválasztásának és szakmai-lelki gondozásának, fejlesztésének kiemelt jelentősége van, hiszen bennük ölt testet közvetlenül a szeretetszolgálat napi gyakorlata. Harmadsorban az intézmény igyekszik mindent megtenni, hogy komfortos életvitelt biztosítson lakóinak. Az időskorból adódó introvertáltságot és a lehetőségek beszűküléséből fakadó problémákat igyekszünk felülírni kulturális és szabadidős programokkal, lelki alkalmakkal, közös ünneplésekkel, mentálhigiénés gondozással.

Végezetül a legfontosabb célkitűzés: hogy szolgálatunkban megjelenjen Isten jósága, áldása, s így a gondozottak számára az intézmény valóban otthonná válhasson.

Tencz Károly - intézményvezető