Felvétellel kapcsolatos információk

Intézményünkbe a mellékelt jelentkezési lapok benyújtásával lehet megkezdeni a felvételi folyamatot. A felvételi procedúra legfontosabb része az ún. gondozási és ápolási szükséglet vizsgálat, ami arra irányul jogszabályok szerint, hogy megállapításra kerüljön az, hogy az adott jelentkező személy jogosult, vagy nem jogosult bentlakásos idősellátásra.

A vizsgálat egy pontozásos rendszeren alapuló több oldalas kérdőív, ami önmaga kimutatja a jogosultságot, vagy annak hiányát. Ha a jogosultság kimutatható egészségügyi, szociális és mentális státusz szerint, akkor várólistára kerül a jelentkező személy. A várakozási idő nehezen határozható meg, de nagyjából fél-egy év alatt nem elképzelhetetlen a bejutás.

Elhelyezést 1-2 ágyas szobákban biztosítunk, mely szobákhoz külön fürdő és WC biztosított. Külön betegellátó részleg működik azok számára, akik intenzív ápolást igényelnek.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:

- lakhatóság (szoba ággyal, szekrénnyel, éjjeli szekrénnyel), fűtés (fűtési szezontól függetlenül az időjáráshoz alkalmazkodóan folyamatosan), világítás (égőcserével), melegvíz-ellátás, áramellátás (a gondozott biztonságát nem veszélyeztető készülékek működtetéséhez, pl. televízió), nővérhívó, városi vonallal rendelkező telefon, melyet a gondozott fizet használathoz kötődően, előfizetési díj nélkül. A normál életvitellel összefüggő minden olyan komfort igény kielégítésre kerül, mely egy kiegyensúlyozott emberi élethez szükséges.

- napi háromszori étkezés, melyben az ebéd legalább főtt étel

- szükség esetén textíliával való kisegítés a házirendnek megfelelően

- az ellátást igénybe vevő által írásos átvétellel leadott értékeinek és vagyontárgyainak megőrzése

- intézményi orvos által egészségügyi ellátás (heti 4 órában, valamint akut jelleggel).

- 24 órás nővéri ellátás

- a jogosult és személyes hozzátartozója közötti személyes kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményei

- szabadidő kulturált eltöltése (programok, lelki programok, ünnepek megtartása, kirándulások, kulturális rendezvények stb.)

- a házirendben meghatározott módon biztosítja az intézményvezetőnél, vagy az érdek-képviseleti fórumnál történő panasztételi lehetőséget, továbbá az intézmény ellátott-jogi képviselőjénél történő jogorvoslati, ellátott-jogi vagy egyéb segítség kérését.

- értesítés, tájékoztatás a jogosult állapotáról, annak változásáról, egészségügyi intézménybe való beutalásáról, áthelyezés kezdeményezéséről.

Az intézmény gondoskodik lakói értéktárgyainak biztonságos megőrzéséről.

A havi intézményi térítési díj évente változik, 2018-ban 150.000 Ft.

Ha bármiben segíthetek, vagy bármi kérdés felmerül, akkor szívesen állok rendelkezésre.

Tencz Károly - intézményvezető