Minőségpolitika

Noha intézményünk feladatmutatóit részletesen szabályozzák a hatályos szociális jogszabályok, tevékenységünk mégsem írható le pusztán ezen feladatok összességeként. Szolgálatunk beleilleszkedik a Magyarországi Evangélikus Egyház missziós küldetésébe, mely meghatározó viszonyítási pontját képezi a minőségpolitikánk, szemléletünk karakterisztikájának.

Munkánk első minőségi síkja a szakmai korrektség. Ezen azt értjük, hogy a gondozottaink számára biztosított ellátásokat magas szinten, megfelelően képzett munkatársakkal, rendszeresen ellenőrzött formában biztosítjuk. Ez mintegy előfeltétele annak, hogy tanúságot tehessünk arról az értékrendről és hitről, mely mozgatórugója szolgálatunknak. Ennek érdekében szüntelenül keressük a lehetőségét annak, hogy milyen módon tehetjük teljesebbé az általunk nyújtott szolgáltatásokat, továbbá minőségbiztosítási rendszer működtetésével külső segítséget veszünk igénybe a feladat kontrolling objektivitása céljából.

Minőség-szemléletünk következő síkja a humán erőforrás gazdálkodás. Munkatársaink kiválasztásának és szakmai-lelki gondozásának, fejlesztésének kiemelt jelentősége van, hiszen bennük ölt testet közvetlenül a szeretetszolgálat napi gyakorlata. Ha bennük nem jelenik meg valódi empátia, segítő szeretet, akkor minden alapelvünk üres frázissá válik. Ezért fontosnak tartjuk a munkatársainkkal való őszinte kommunikációt, valamint azt, hogy a velük szemben támasztott elvárások konkrétak és jól kiszámíthatóak legyenek.

Harmadsorban, a szakmaiságon és a humán környezeten túlmenően, megteszünk mindent annak érdekében, hogy vonzó életvitelt, magas életminőséget biztosítsunk mindenkinek, aki megtisztel bennünket bizalmával. Az időskor életsajátosságából adódó introvertáltságot és a lehetőségek beszűküléséből fakadó gyakori keserűséget igyekszünk felülírni olyan programokkal, lelki alkalmakkal, melyek reménység szerint regenerálják gondozottaink megkopott életigenlését.

Végül, de nem utolsó sorban alapvető jelentőséggel bír törekvéseinkben, hogy mind szóban, mind szolgálatunkban megjelenjen Isten jósága, áldása.

 

Gondozottaink és hozzátartozóik számára szeretnénk valóban otthonná válni, ahol a segítség családban marad.